Hotline:

024 3219 1111

Hoặc Liên Kết Qua:

HÒM THƯ GÓP Ý

Để ngày càng nâng cao và hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn và thái độ phục vụ quý khách hàng. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ quý khách hàng:

ĐỊA CHỈ PHÒNG KHÁM

Phòng khám Cấy ghép tóc ý học Quốc tế tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu, chuyên sâu về cấy
ghép tóc thẩm mỹ. Chuyên điều trị và chăm sóc các vấn đề về tóc và da đầu