Trần Thùy Trang - 28t

Sẹo trên da đầu

Xem chi tiết >>

Phạm Thế Kiệt - 38t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Phạm Hồng Quyết - 41t

Rụng tóc độ V + Sẹo

Xem chi tiết >>

Nguyễn Hoàng Lâm - 20t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Lê Ánh Ngọc - 34t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Nguyễn Sơn Tùng - 29t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Hoàng Anh Tuấn - 27t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Vũ Thị Thanh Nga - 26t

Sẹo bỏng từ nhỏ

Xem chi tiết >>

Cao Văn Chung - 33t

Sẹo da đầu

Xem chi tiết >>

Phạm Anh Hồng - 40t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Nguyễn Thị Nga - 43t

Sẹo đỉnh đầu

Xem chi tiết >>

1 2