Trần Thu Ngân - 57t

Sẹo trên da đầu

Xem chi tiết >>

Đỗ Thúy Ngọc - 30t

Trán cao bẩm sinh

Xem chi tiết >>

Nguyễn Tùng Dương - 42t

Rụng tóc cấp độ V

Xem chi tiết >>

Trần Thùy Trang - 28t

Sẹo trên da đầu

Xem chi tiết >>

Phạm Thế Kiệt - 38t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Phạm Hồng Quyết - 41t

Rụng tóc độ V + Sẹo

Xem chi tiết >>

Nguyễn Hoàng Lâm - 20t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Lê Ánh Ngọc - 34t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Nguyễn Sơn Tùng - 29t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Hoàng Anh Tuấn - 27t

Sẹo trên đầu

Xem chi tiết >>

Vũ Thị Thanh Nga - 26t

Sẹo bỏng từ nhỏ

Xem chi tiết >>

1 2