Nguyễn Thị Thúy - 35t

Không có lông mu

Xem chi tiết >>

Lê Thanh Hằng - 33t

Ít Lông bẩm sinh

Xem chi tiết >>

Lưu Thị Hoa - 52t

Rụng lông mu

Xem chi tiết >>

Hoàng Thu Huyền - 39t

Lông mu thưa bẩm sinh

Xem chi tiết >>