Đỗ Thị Thơm - 54t

Rụng tóc độ III +Lông mày thưa

Xem chi tiết >>

Phạm Thúy Liên - 45t

Lông mày rụng do phun xăm

Xem chi tiết >>

Trần Thu Phương - 47t

Trán cao, Lông mày thưa

Xem chi tiết >>

Lê Thanh Nga - 29t

Trán cao, Lông mày thưa

Xem chi tiết >>

Trịnh Thị Ân - 36t

Rụng lông mày

Xem chi tiết >>

Đặng T.Thu Lan - 29t

lông mày thưa

Xem chi tiết >>

1 2 3 6