Nguyễn Thị Diệu Linh - 31t

Lông mày rụng do phun xăm

Xem chi tiết >>

Vũ Hoàng Thùy Trang - 27t

Sẹo do xóa phun xăm

Xem chi tiết >>

Hoàng Thúy Anh - 41t

Rụng lông mày do xăm

Xem chi tiết >>

Hoàng Kim Anh - 38t

Rụng lông mày

Xem chi tiết >>

Lê Bích Tuyết - 38t

Rụng lông mày

Xem chi tiết >>

Vũ Thanh Nga - 39t

Lông mày thưa

Xem chi tiết >>

Vũ Thị Kim Oanh - 38t

Rụng lông mày do phun xăm

Xem chi tiết >>

1 2 3