LÝ THANH SƠN - 34t

hói 2 bên trán

Xem chi tiết >>

Nguyễn Viết Đoàn - 30t

Rụng tóc độ III

Xem chi tiết >>

Trịnh Thanh Sơn - 32t

Rụng tóc độ V - VI

Xem chi tiết >>

Trần Khánh Hưng - 32t

Rụng tóc độ III

Xem chi tiết >>

Phạm Thị Dung - 37t

Tóc thưa đỉnh đầu

Xem chi tiết >>

Trần Khánh Toàn - 32t

Rụng tóc độ IV - V

Xem chi tiết >>

Vương Quốc Anh - 32t

hói 2 bên trán

Xem chi tiết >>

Trần Bình Trọng - 29t

Rụng tóc độ IV - V

Xem chi tiết >>

Hoàng Thanh Bình - 37t

Rụng tóc độ V

Xem chi tiết >>

Phạm Ngọc Tùng - 36t

Rụng tóc độ V - VI

Xem chi tiết >>

Nguyễn Danh Tùng - 44t

Rụng tóc độ IV

Xem chi tiết >>

1 2 3 9