Vũ Văn Thời - 28t

Rụng tóc độ V

Xem chi tiết >>

Trần Xuân Trường - 31t

Rụng tóc độ IV - V

Xem chi tiết >>

Bùi Công Hoàn - 29t

Rụng tóc độ IV

Xem chi tiết >>

Phạm Thị Phương - 21t

Trán Cao Bẩm Sinh

Xem chi tiết >>

Nguyễn Văn Huân - 25t

Rụng tóc độ III

Xem chi tiết >>

Vũ Xuân Giang - 42t

Rụng tóc độ VII

Xem chi tiết >>

Bùi Duy Trung - 35t

Hói đầu cấp độ VII

Xem chi tiết >>

1 2 3 5