Nguyễn Văn Dự - 23t

Trán cao bẩm sinh

Xem chi tiết >>

Trần Thùy Trang - 28t

Sẹo trên da đầu

Xem chi tiết >>

Đặng Quốc Cường - 36t

Rụng tóc độ IV - V

Xem chi tiết >>

Đỗ Thị Thơm - 54t

Rụng tóc độ III +Lông mày thưa

Xem chi tiết >>

Lương Thu Phương - 28t

Trán cao bẩm sinh

Xem chi tiết >>

Trương Quốc Đạt - 31t

Rụng tóc độ III

Xem chi tiết >>

Cao Xuân Đông - 35t

Rụng tóc độ III

Xem chi tiết >>

1 2 3 11