Phạm Ngọc Tùng - 36t

Rụng tóc độ V - VI

Xem chi tiết >>

Nguyễn Danh Tùng - 44t

Rụng tóc độ IV

Xem chi tiết >>

Hoàng Bảo Minh - 34t

Rụng tóc độ IV - V

Xem chi tiết >>

Phan Qúy Nhân - 31t

Rụng tóc độ IV

Xem chi tiết >>

Trần Quốc Trọng - 29t

Rụng tóc độ V

Xem chi tiết >>

Nguyễn Hồng Quân - 38t

Rụng tóc độ IV

Xem chi tiết >>

Hoàng Văn Hiển - 33t

Rụng tóc độ V - VI

Xem chi tiết >>

Bùi Thu Thủy - 29t

Trán Cao Bẩm Sinh

Xem chi tiết >>

Trần Tuấn Anh - 34t

Rụng tóc độ IV - V

Xem chi tiết >>

Nguyễn Thiện Luân - 28t

Rụng tóc độ III

Xem chi tiết >>

Phạm Thùy Trang - 34t

Tóc thưa đỉnh đầu

Xem chi tiết >>

1 2 3 8