Đặng Quốc Cường - 36t

Rụng tóc độ IV - V

Xem chi tiết >>

Đỗ Thị Thơm - 54t

Rụng tóc độ III +Lông mày thưa

Xem chi tiết >>

Lương Thu Phương - 28t

Trán cao bẩm sinh

Xem chi tiết >>

Trương Quốc Đạt - 31t

Rụng tóc độ III

Xem chi tiết >>

Cao Xuân Đông - 35t

Rụng tóc độ III

Xem chi tiết >>

Dương Ngọc Lan - 34t

Trán cao bẩm sinh

Xem chi tiết >>

1 2 3 11